TIN HOÓR HOTÁ

 

💰 Tin Hoór Hotá 💰  [Rohingya Zubanor Kissá]

Lekóya 📜 Kuwaiccóijjá|

Agor zobanat fara ekkánot mazé beça beri górwala táito. Bera góror murobbi yé buo fuwain hába, solafirar hám ókkol loi boli kélat foronor daara honó elóm cíki nófaré. Beri yó éndoilla elom sára. Taráttú fuwa uggúa yó asé. Ekan din beriye hoordé,

“O Futíyar bab, hoekdin baade fua fonnar laikká oibo. Musolmani yó gorá foribóu. Indé malfani tiyañfoicá no tákilé faribáneyá.

Ya aññárattú mal cómbótti hoòi niyúri feñrai bólla óddo nái. Toilé, baáre zai foicá hámailé gom noóibiné! Endilla gór fakdidi táile keén óibo.”

“Gom hoiyós béri, sái ená’

Bera yó berir hotá ré no buli nófaré. Hotádé sooi. Étolla tani kéñsí nohái tohái zoma goijiil dé tiyáñ gún goni saárdé tiyáñ tin cót faiyé.

“Inn basai usai zoma goijjidé tiyañ tin cót loi boidecót zai elóm cíki torki óibar rasta tuagói foribó. Tík asé…futíyar maa, zomór goi duwa goríc”

“Aww…Zooná…zo, cúndor gorí táikkó”

Enné goror murobbi bera Niricá Halu yé beri fuwain loi sìra noóito mone hoordé óileyó síra oi aigilo gói.

Ek farattú ekfara,

Ek coórottú arek coór.

Ze fara ze coorót foóñsé é fara coórot mazé ek feth orlá ziyánfa íyan gorí gorí gortu ainníldé tiyañ gúnoré kintu cúndor gorí soóñlí raikké.

“Iññ…enót tákile, elóm ó nofaim, dóno nofaim, cúde bosór gún haçi zaibogóidé. No háribou. Honó ekkán doró gori fáisela luwa foribó.”

Niriccá Halu ye gaga boi cúndor gorí báiffe.

“Aw! Elóm lagilé elómdár or hañsé zaforibo dé éri. Eenóile, ehón Buddí Mullok saab or hañsé zaiyum. Moré elóm cíkai bóllá aros gorá foribó.”

Bicí doró gorí loiyédé fáisela ganlói Niriccá Halu ye Kuwáiccóror Buddi Mulluk elomdáror hañsé fooiñsé gói. Foñsí óre Niriccá Halu ye tar ounó moksut oré buzáiyé. Buddí Mulluk sáb e taré cúndor gorí sailo.

“Inn, bocódé… elóm foríbár hal bárai giyói. Ya foicá hamaibár halot fooinssé gái. Ah… elóm sára hamani kengorí torki óibo. Zen óibo ouk, zehón elom cíki tó accé, naraz goillé gom no óibo. Elóm cíkailé yó oinno zonor dillá cúruttú loti cíkai nofaríbo. Hom októt toraturi cíki farede torika loi cíkailé háribodé.”

Endilla endilla Buddi Mulluk e báfi oré…

“E Niriccá Halu…, tui de elóm cíki tó accós, bála hotá. Aññré hát dhali dibollá tiyañ foiccá hoduún ainnós.”

Jii, huzúr, morttú górot zañkessú zoma accíl iín beggúlun gortu loi ainnóm. Muth tin cót asé zé.”

“Tik asé, é tor tiyañ tincót loi borabor óde hotá tin hoón cíkai dítum. Keen hoos! Razi nóné?”

Ek hoor hotát ekcót diya foille, Niriccá Halu hamahá sugtug doñr goijjé. Mogor nizor moksút fura goríbollá tin cót dam dor ot razi óiye.

“En óilé, cúrur ek hoór cík. Cúndor gorí monot rakíc. Foilá gán…

1. Biyúñcór doil no zaic gúm. De ek cót dam ottún.

“Jii , húzur. Biyúñcór doil no zaic gúm. Biyúñcór doil no zaic gúm. Jii yaad óiye zé. Lo zé tuáñr hát dháli tiyáñ ek cót.”

“Toilé, ar ekkán cík…monot rakíc”

2. Foir gáñrot mancór fúañti no duic gaa. De hát dhali ek cót tiyáñ.”

“Óize…oze húzur”

Niriccá Halu ye dusára hoor Foir gáñrot mancór fúañti no duic gaa ré foorái nozafán forí forí tiyañ ar ek cót hát dháli diyé.

“Tik asé, ebbe ahéri hoor gán oildé,

3. No saái nositi gorón maná. De hát dhalí ek cót tiyáñ.”

“oize…oize húzur”

Niriccá Halu ye tin lombóror hoor No saái nositi gorón maná.  No saái nositi gorón maná. ré zofi zofi tar tú basi accíl dé tiyañ ek cót ó hát dhali defeillé. Yíar baade húzur ottún wafes zaibar ezin maggé.”

“Aw…za saná. Zaza. Aññí ehón cíkaiyí dé hoór gún oré noforáfán monot rakic. Hoór mozin solic. Incaá Allah, tor zindegi bodoli zaibogói.”

“Oi zé, huzúr” hoói ustat óre salam dua gorí kuwáiccór óttú baicá diyé. Zaite zaite rastar mudat fooñsé. Beil ó gólon golón óiyé.

Farat foóñsíté yó hoddúr asé. Hañsé míkká furan saráñg gór ekkánót zai duillá suilla caçál gán oré záñri oré gúm zaibar bondubos goijjé. Horor gaththí wá ré cítan di neiththé.

Din tíya añri oré teñg teñg fúli giyói dé ére fith félaibár zaga zehón faiyé ekúti gúm zaibollá niyot goreddé súlat Buddi Mulluk huzur e cíkail dé hotá tin hoór óttú foila hoór gán súñt gorí monot uiththé.

“Biyúñcór doil no zaic gúm. Biyúñcór doil no zaic gúm.”

Hotá yiánóllá bóli Niriccá Halu yé sugót gúm aiyér fán fán gorí húñc or sáñté gúm giyé.

Adá rait zehón óiyé, rakkóccáni uggúa manúic hái bollá saráñg górot uiththé gái. Hámicá saráñg gór yiáñót tákedé musáfér ókkól oré rakkóccáni ibá yé hái felé mari félé. Yayó hána millé dé ere Nirricá Halu ré háito sáar dé súlat hawa hawa gum zai taikké de Nirricá Halu ye asté gorí goijjai urí rakkóccáni ré félai sibi doijjé. Hát dui níyán oré fis morái thúni uggúa loi bainné. Baade sijja gasór fálda loi marar cúru goijjé. rakkóccáni yó een foththon honó din nóhá. rakkóccáni yé cói nofarí becá bicí maf saár.

“Aññár foran nán bokcíc goro. Aññár foran nán bokcíc goró.”

 

“Horé maf soórdé. Mancór foran marité ekfúra nobáfós. Aijja tor foran or ure accé bar maf soor dé. Honó maf nái, toré ekku bare baijaite baijaite marifélim dé…háramzada.”

 

“Aññáré maf gori dé moniccó. Aññáré maf goridé. Tui Aññáré maf gorí dilé toré aññí hodun mal diyum. Aññártú cúna hodún asé. Iín difélim.”

 

“een óilé ehón de. Toi eri diyum de.”

rakkóccáni ye íbar gattíttú dui-tin bissá loti óibodé cúna gun oré nelai diyé.

 

Niriccá Halu ye rakkóccáni ré ar honó mancóre nozai bollá wada ahát gorái eri diyé. rakkóccáni yó dhore atalí fatali daigiyé.

Niriccá Halu yó eduun cúná háaf ot oddó noo dekedé étolla kúciyé fózoe fáre fan gúm zai nófaré. Tar ustat or ó becá bicí cúkuriya ada gorér.

Biinná te cúna gun cúndor gori soóñli loi áñra diyé. Aite aite ekkán hál hañsát fooiñsé gái. Gáñçót mazé manúic ókkolé záppurai zappúrai gaa dúwer dé dekí tar túyó gaa dúito mon foijjé. Étunót ustat or dusára hoor monot foijjé.

“Foir gáñrot mancór fúañti no dúic gaa. Foir gáñrot mancór fúañti no dúic gaa.”

Huzur ór e hotá yián manilé yó honó ekkán fáida taibo hoi báfi, mancé gaadúwer dé gáñrot gaá no dúi, hálor uormikká zai síra gorí gaa dúito laimmé. Gaa dúi oré tora turi horsuor bodoli gorot foñsíbár niyote goumari áñri aigiyé gói.  Buot hoddúr aibaade cúnar monot uiththé. Saarde cúna gaththi gaadúiyé dé yíañt félai aigiyoi. Matát hát diyé. Ze foñt bai accé, é foñt bái duñri duñri gaa dúiyé dé yíáñt zai saar dé cúnár buna wá óde óde táigiyoi.

“Húzur e cíkaiyé dé elóm gún dé bicí hazor nóneya. Becá bicí cúkuriya. ”

hoi hoi te ofúrani cúkuriya ada gorér. Górot hára fooñsi bollá bacá diyé. Áñirte áñrité góror gírar butóré fooñsé gái.

Ottó yó rait óiyé.

Niriccá Halu ye beriré cúnar gaththi ré dahái óre mirá hotá hoibóllá górot góille gói. Deker dé bicí ocár nozara, te tháral háiya mikká óigiyé.  Guiccá yé vuk fárizar. Íte kidikkédé boli hoilé, “tar berir dákkottú sara fua ugguá neri taáijjé.”

“Háiré…mui górot noaccíllám dé halot laiñga gólat dé. Mouka loi zok gorér de. E bar daháim. Ekzon ó forane no rakím. Ekku bare mari félaim.”

Een hoi duñri baaré neoli cíyañ bañcór guijjali ekkán loi aité tar kíyalot ustat or ahéri hoor gán monot foijjé.

“No saái nositi gorón maná. No saái nositi gorón maná.”

Hotá iyan óre cúndor gorí baiffe. Guiccáré homai yé. Te asté asté hamrár yíañt abar giyé. Manúicuár muk saifarefán ikká uikka hát di saiyé. Saardé ibá ítar fua.

“O Allah … aijja hottór hosuri oizaitoi yá. Aijja aññí nosai nositi matar uottún boli mor zindegi de ebbe hálak oi zaitoiyá. Allahr hañsé touwá gora foribóu. ”

“Huzúror hotá hondilla kimoti ya. E elóm e moré cúde maldár banaiyé dé noó, mor zibon ó basaiyé. ” hoi te cúkuriya ada goijjé.

Te górottu hamaitó zarde ottót fuwa 13 bosórjjá. Te boidecót 3-4 bosór accíl. Toilé, fuwa ki sara hoiñsa no oné! Étollá te hótat sinnófadé.

Yarbaade tara gór wala tiní zon honó tiyañ foicár obáb sára faarot gorí kúci háñcír sáñte zibon hairthé.……

 

Hótom

Lekóya_ Kuwáiccórjjá

[3/4/2018]

 

Author: kuwaiccojja

Rohingya Language Observer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: