GOM GOM

GOM GOM

Misá ása hóçú hotá

No hoiyó o…gura bái.

Cuná fúk oré lube dóri

No maric gói zai.

Foror jinís nojanéfán

Luwa sura nokéláic.

Toilé mancé goríbo ador

Bodda tú laibo forhór. 

Monot rakíc…

O… gura bái mor.

————————————————————-

Kitafi Lofzó Ókkol (စာေပဆိုင္ရာ ေဝါဟာရမ်ား)-၂

rowords

——————————————————

1.  Kitafi        = စာေပ

2.  Báca         = ဘာသာစကား

3.  Fattóri Leká = ေက်ာက္စာ

4.  Fonná       = စာ

5.  Leká         = အေရးအသား

6.  Kitaab      = က်မ္း

7.  Boi            = စာအုပ္

8.  Fón           = ဘာသာရပ္

9. Qaida        = သဒၵါ

10.  Abidan, Lugot = အဘိဓာန္

11. Taariq     = သမိုင္း

12. Gonit/ Hísaf        = သခ်ၤာ

13. Sáiñs        = သိပၸံ

14. Jografi      = ပထဝီ

15. Fólsofi      = ဒႆနိကေဗဒ

16. Elmó Quraani = ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္

17. Elmó Xaron = ဓာတုေဗဒ

18. Elmó Jinís = ႐ူပေဗဒ

19. Elmó Zivoni = ဇီဝေဗဒ

20. Forá Fonná= ဖတ္စာ

21. Gonti       = အေရအတြက္

22. Zildó        = အတြဲ

23. Mégezin = မဂၢဇင္း

24. Jarnel     = ဂ်ာနယ္

25. Sóñgbá   = ေဆာင္းပါး

26. Tofsir      = ဋီကာ

27. Torjuma, Báiñgga= ဘာသာျပန္

28. Ziboni    = အတၱဳပၸတၳိ

29. Hóbori Habos = သတင္းစာ

30. Kissá      = ပံုျပင္၊ ဝတၳဳ

31. Boson    = စကားပံု

32. Sólluk    = စကားထာ

33. Teq Hotá = အီဒီယမ္၊ ဗန္းစကား

34. Thunoya = တည္းျဖတ္သူ

35. Lekóya = ေရးသူ

36. Báñgoya = ဘာသာျပန္သူ

37. Cáyer, Kobi = ကဗ်ာဆရာ

38. Hóbori = သတင္းေထာက္

39. Sáiñsdár = သိပၸံပညာရွင္

40. Taarikin = သမိုင္းပညာရွင္

41. Fólsofa   = အေတြးအေခၚပညာရွင္

42. Kalakar = အႏုပညာရွင္

43. Ustat     = ဆရာ၊ ဂု႐ု

44. Porfésar = ပါေမာကၡ

45. Ceér      = ကဗ်ာ

46. Fot        = လကၤာ

47. Ceçí       = ေပးစာ

48. Dorhás  = တိုင္စာ

49. Hotár mala = စာစီစာကံုး

50. Kitabi nam= ကေလာင္အမည္

51. Mukoddoma = မိတ္ဆက္

52. Bák       = အခန္း

53. Súrhi    = ေခါင္းစဥ္။

54. Hóñsári = အမွာစာ။ အမွာစကား။

55. Bóñg     = စာပိုဒ္

56. Buok    = စာပုဒ္

57. Hoór    = ဝါက်

58. Hótomi = နိဂံုး

59. Hotá     = စကား

60. Bam hotá = ေဒသိယစကား

61. Lofzó      = စကားလံုး

62. Fallua Lofzó = ေမြးစား စကားလံုး

63. Hórof      = အကၡရာ

64. Akcóç horuf = ဗ်ည္းအကၡရာ

65. Cóç horuf = သရ အကၡရာ

66. Nam     = နာမ္

67. Ham    = ႀကိယာ

68. Icára    = နာမ္စား

69. Sifót     = နာမဝိေသသန

70. Hamorbaán = ႀကိယာဝိေသသန

71. Foróq = ဝိဘတ္

72. Zuroni = သမၺႏၶ

73. Mohóroj = အသံထြက္

74. Húlasá = အဖြင့္

75. Honfictát kiki = မာတိကာ

76. Hót = မွတ္ခ်က္

77. Háwala = ကိုးကား

78. Cúç      = စာေၾကာင္း။

79. Fata       = စာရြက္

80. Ficthá   = စာမ်က္ႏွာ။

81. Habos-honna = စာရြက္စာတမ္း

82. Leká-fora = စာသင္ျခင္း

83. Taza Hóbor = သတင္းထူး

84. Thaip = လက္ႏိုပ္စက္

85. Kitab Hána = စာၾကည့္တိုက္

86. Kitabor Duwan= စာအုပ္ဆိုင္

87. Sába haná = ပံုႏိုပ္တိုက္

88. Sáboni = ပံုႏိုပ္စက္

89. Elan Nama = ေၾကာ္ျငာစာ

90. Fatwa = ဓမၼသတ္ ျဖတ္ထံုး

91. Hamin Nama = လက္ထပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္

92. Dawot Nama = ဖိတ္စာ

93. Setoni = သတိေပးစာ၊ ႏိုးေဆာ္စာ

——————————————————