👑Cíñgo yá arde Hórguiccá👑

IMG_20180902_195650

👑Cíñgo yá arde Hórguiccá👑

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

Ek bon ot uggú bicí datal cíñgo accíl. Foittó din becá bicí murár januwar ókkol mari mari háito. Oinno baki januwar ókkol e cíñgor zalemi ré bicí dhoraitó. Cíñgor zulúm barí bari zar, murár januwar okkol e honó zuu no dekér.

Tará uggúa mocuara gorí cíñgo yá ré hordé, “Añárá toré fotti ottót ugguá ugguá januwar diyum. Toi een gorí ar añáraré luksan nogoríc.”

Cíngoyó razi óiyé. Toi hordé, “Monot raikkó! Tuañrá e wada báñgile tuáñraré ekkubare fúrai félaim.”

Édin lóti cíñgor hánar óttot adár ísafe januwar ugguá ugguá házer oitó.

Ekdin ugguár hórgúiccár háinnót foijjé. Ciñgor Hánar thaimó ói giyói mogor te ajó nó foóñsé. Mogor cíñgo bicí gorom óizar gói. Thaim taim biti baade hórguicc fooñisé.

Toi, cíñgo ye guiccá gorí fusar goreddé, “Etuun kiyollá deri goijjós?”

“Aññí aruggúa Cìñgottú ári ari  luwai luwai aafojjé dé étolla deri óiye dé. Aró cíñgo íbayé hoordé, íba bólé bonor Raza. Étolla aññí dhorailám de.” hoi horguiccá ye juwab diyé.

“E bon or cúde ugguá raza oildé íba aññí! Añáré é cíñgo íbar ére loiza,  aññí ítaré mari félim.” bóuli cíñgo yé hóguic oré hoiyyé.

“Tuáñre cíñgo íba táke de zaga daháidi faille anñrtú bicí kúci lagibou. ”

Hórguiccá ye cíñgo ré murár mazór ugguá furan cíl kuwat mazé loigiyé. Kuwa wá bicí mur. Ebbe tolat mazé faní asé. Hórguiccá ye cíñgo ré hoorddé, “Uu saawá! Cíñgo íba tolat mazé táke de erí.”

Zehón cíñgo yé kuwat sailo,

Te tar muk óre fanír bútore deker.

Te íba oinno ugguá cíñgo bouli taarjjé. Ek fúçi óddo no báfi te cíñgo íbaré mari bóllá kuwat záb maijjé. Mogor, ar honó otté te kuwattú urí aai nófare.

Bon ore januwar begguné Hórguiccá r saláki sail or dara bicí kúci óiye.

<_______________________________________>

GOM GOM

GOM GOM

Misá ása hóçú hotá

No hoiyó o…gura bái.

Cuná fúk oré lube dóri

No maric gói zai.

Foror jinís nojanéfán

Luwa sura nokéláic.

Toilé mancé goríbo ador

Bodda tú laibo forhór. 

Monot rakíc…

O… gura bái mor.

————————————————————-