GOM GOM

GOM GOM

Misá ása hóçú hotá

No hoiyó o…gura bái.

Cuná fúk oré lube dóri

No maric gói zai.

Foror jinís nojanéfán

Luwa sura nokéláic.

Toilé mancé goríbo ador

Bodda tú laibo forhór. 

Monot rakíc…

O… gura bái mor.

————————————————————-