Rahám dili arde Zalem dili

story

Rahám dili arde Zalem dili

 

Ek motto, manúic duizon óttú uggúa uggúa gúra accíl. Tará duní zonóttú rahámdilli manúic gúa yé gúrare bála gorí hábaito ar kérmos goittó. Bajja bajji mara mari no goitto. Ador gorí báci tó. Zalem dili manúic guá yé bálagorí no hábai to. Hosúri fáilé mari tou.

 

Ek dinná tará duní zon murát mazé cíyari giyé. Ére bak e loot faiyé. Duní zon oré duñra duñrit súla sulít zohóm fáiyé. Bak e abbar hoiñr to zar de súlat rahám dili mancór gúra wa yé  duñri zai boi óre tulí loi ek duñranne farat goille gói. Rahám dili manúic guár foran baissé.

 

Zohóm háiye de Zalem manúic gua forattú uri gúrar hañsé duñri giyé. Mogor gúra ye foitto dinor dikká marí aiyér boli taari girósor hañsé no aai lati mari duñr diyé. rahám dili manúic guá bak or adár bóni foran árai feilli lo.