Kitafi Lofzó Ókkol (စာေပဆိုင္ရာ ေဝါဟာရမ်ား)-၂

rowords

——————————————————

1.  Kitafi        = စာေပ

2.  Báca         = ဘာသာစကား

3.  Fattóri Leká = ေက်ာက္စာ

4.  Fonná       = စာ

5.  Leká         = အေရးအသား

6.  Kitaab      = က်မ္း

7.  Boi            = စာအုပ္

8.  Fón           = ဘာသာရပ္

9. Qaida        = သဒၵါ

10.  Abidan, Lugot = အဘိဓာန္

11. Taariq     = သမိုင္း

12. Gonit/ Hísaf        = သခ်ၤာ

13. Sáiñs        = သိပၸံ

14. Jografi      = ပထဝီ

15. Fólsofi      = ဒႆနိကေဗဒ

16. Elmó Quraani = ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္

17. Elmó Xaron = ဓာတုေဗဒ

18. Elmó Jinís = ႐ူပေဗဒ

19. Elmó Zivoni = ဇီဝေဗဒ

20. Forá Fonná= ဖတ္စာ

21. Gonti       = အေရအတြက္

22. Zildó        = အတြဲ

23. Mégezin = မဂၢဇင္း

24. Jarnel     = ဂ်ာနယ္

25. Sóñgbá   = ေဆာင္းပါး

26. Tofsir      = ဋီကာ

27. Torjuma, Báiñgga= ဘာသာျပန္

28. Ziboni    = အတၱဳပၸတၳိ

29. Hóbori Habos = သတင္းစာ

30. Kissá      = ပံုျပင္၊ ဝတၳဳ

31. Boson    = စကားပံု

32. Sólluk    = စကားထာ

33. Teq Hotá = အီဒီယမ္၊ ဗန္းစကား

34. Thunoya = တည္းျဖတ္သူ

35. Lekóya = ေရးသူ

36. Báñgoya = ဘာသာျပန္သူ

37. Cáyer, Kobi = ကဗ်ာဆရာ

38. Hóbori = သတင္းေထာက္

39. Sáiñsdár = သိပၸံပညာရွင္

40. Taarikin = သမိုင္းပညာရွင္

41. Fólsofa   = အေတြးအေခၚပညာရွင္

42. Kalakar = အႏုပညာရွင္

43. Ustat     = ဆရာ၊ ဂု႐ု

44. Porfésar = ပါေမာကၡ

45. Ceér      = ကဗ်ာ

46. Fot        = လကၤာ

47. Ceçí       = ေပးစာ

48. Dorhás  = တိုင္စာ

49. Hotár mala = စာစီစာကံုး

50. Kitabi nam= ကေလာင္အမည္

51. Mukoddoma = မိတ္ဆက္

52. Bák       = အခန္း

53. Súrhi    = ေခါင္းစဥ္။

54. Hóñsári = အမွာစာ။ အမွာစကား။

55. Bóñg     = စာပိုဒ္

56. Buok    = စာပုဒ္

57. Hoór    = ဝါက်

58. Hótomi = နိဂံုး

59. Hotá     = စကား

60. Bam hotá = ေဒသိယစကား

61. Lofzó      = စကားလံုး

62. Fallua Lofzó = ေမြးစား စကားလံုး

63. Hórof      = အကၡရာ

64. Akcóç horuf = ဗ်ည္းအကၡရာ

65. Cóç horuf = သရ အကၡရာ

66. Nam     = နာမ္

67. Ham    = ႀကိယာ

68. Icára    = နာမ္စား

69. Sifót     = နာမဝိေသသန

70. Hamorbaán = ႀကိယာဝိေသသန

71. Foróq = ဝိဘတ္

72. Zuroni = သမၺႏၶ

73. Mohóroj = အသံထြက္

74. Húlasá = အဖြင့္

75. Honfictát kiki = မာတိကာ

76. Hót = မွတ္ခ်က္

77. Háwala = ကိုးကား

78. Cúç      = စာေၾကာင္း။

79. Fata       = စာရြက္

80. Ficthá   = စာမ်က္ႏွာ။

81. Habos-honna = စာရြက္စာတမ္း

82. Leká-fora = စာသင္ျခင္း

83. Taza Hóbor = သတင္းထူး

84. Thaip = လက္ႏိုပ္စက္

85. Kitab Hána = စာၾကည့္တိုက္

86. Kitabor Duwan= စာအုပ္ဆိုင္

87. Sába haná = ပံုႏိုပ္တိုက္

88. Sáboni = ပံုႏိုပ္စက္

89. Elan Nama = ေၾကာ္ျငာစာ

90. Fatwa = ဓမၼသတ္ ျဖတ္ထံုး

91. Hamin Nama = လက္ထပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္

92. Dawot Nama = ဖိတ္စာ

93. Setoni = သတိေပးစာ၊ ႏိုးေဆာ္စာ

——————————————————